TATAGAL KAYA ANG PAGSASAMA NAMIN LALO NA SI WILLY AT WARLEE?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

TATAGAL KAYA ANG PAGSASAMA NAMIN LALO NA SI WILLY AT WARLEE?

almercaras
TATAGAL KAYA ANG PAGSASAMA NAMIN LALO NA SI WILLY AT WARLEE?

GAYONG MAY NAKIKITA NA KAMING HIDWAAN SA DALAWA, PAGALINGAN...
ITO SURIIN NATIN ANG SINASABI NI BRO.WILLY

http://www.youtube.com/watch?v=425qkePljHU
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: TATAGAL KAYA ANG PAGSASAMA NAMIN LALO NA SI WILLY AT WARLEE?

ows!!!
DI TATAGAL ANG SAMAHAN NYO...MAX. 5 YRS TO 10 YRS WATAK-WATAK NA YAN NGAYON PALANG E IKAW MISMO ALMER CARAS MAY PAGDUDUDA, TAMA KA ARALAN MO NA LANG SARILI ANG PAMILYA MO AT BAKA SAKALI MAGING DAPAT KA KAYSA PAAKAY KA DYAN SA DALAWANG SANTIAGO NA YAN NA DI RIN MAGKASUNDO