WILLIE SANTIAGO NAGDAGDAG DIN NG SALITANG "LALO" sa talatang I TIM 3:8

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

WILLIE SANTIAGO NAGDAGDAG DIN NG SALITANG "LALO" sa talatang I TIM 3:8

almercaras
WILLIE SANTIAGO NAGDAGDAG DIN NG SALITANG "LALO" sa talatang I TIM 3:8

nagpahayag na din ako jane angeles na bago mabulgar ang kaululan ni willie santiago, ako ay nasa estado ng pagsusuri at isa sa ginagawa ko ngayon ay unang aralan ko ang aking pamilya asawa at anak

at isa ring sinusuri ko si willie santiago kung sya talaga'y sa Dios tinabangan na talaga ako sa kanya

ITO SURIIN NATIN ANG KAULULAN NI WILLIE SANTIAGO

http://www.youtube.com/watch?v=bHzkue922V0&feature=related

1Tim 3:8  Gayon din naman ang mga diakono dapat ay mahuhusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahahalay na kapakinabangan;

Willie: …ang isang katangian na dapat mkita sa isang dkono, hindi sya dpat dalawang dila, pag sinabing dalawang dila bro.warlie

Warlie: ang tawag jan double-talk

Willie: oo double talk, ngaun kung ang isang dkono bro.warlie ay hindi dpat masumpungan na my dalawang dila LALO NAMAN ANG ISANG TAGAPAGTURO o MINISTRO NG DIOS bro.warlie…

TANONG NSAAN DUN yung ginamit na talata ni willie 1Tim 3:8  “…LALO NAMAN ANG ISANG TAGAPAGTURO o MINISTRO NG DIOS”

Pansinin maigi na nagdagdag c willie ng salitang LALO NAMAN na wala sa talatang 1Tim 3:8  

PANSININ magsimula 4:00 at 4:39 gamit ang salitang donagdag ni willie na LALO NAMAN


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: WILLIE SANTIAGO NAGDAGDAG DIN NG SALITANG "LALO" sa talatang I TIM 3:8

Teng
Ang nasa talata patungkol sa diakono.

Si Pablo ang naguutos hindi ba? Kung ang isang diakono hindi dapat dalawa ang dila, lalo na si Pablo hindi dapat dalawa ang dila dahil siya ang tagapagturo. Kasi kaya nagutos ng ganyan si Pablo dahil hindi siya ganon na may dalawang dila.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: WILLIE SANTIAGO NAGDAGDAG DIN NG SALITANG "LALO" sa talatang I TIM 3:8

corne
huwag na tayong maghatulan magpatawad ang bawat isa sa kanyang puso gaya ng pagpapataawad ng LORD JESUS CHRIST at iwan sa DIOS ang paghihiganti.kung  saan may division at kaguluhan doon may gawang masama.sana lahat ng tagapagturo ay isipin ang kaluluwa ng kapuwa na baka mapahamak kung magtuturo siya ng mali.maraming ibig maging guro ngunit kulang sa aral.magpakalalaki tayo sa faith sapagkat ang babae ay di karapatdapat sa eternal life.huwag humigit sa nasusulat para huwag maging palalo.kung mali ang pamumuno sa add iwanan dahil baka mapa lawa ng apoy kasama nila kung sila ay bad christian na.si LORD JESUS CHRIST the Begotten WORD,GOD,SON ang tutubos ng kasalanan ng lahat.maganda na rin ang kalagayan mo Brother Willy na huwag ng sumiping sa asawa at sambahin ang DIOS sa sobriety and cleanness.maging tulad ka na rin sa walang asawa.sana iwan mo na rin itong vain world at pumaroon ka na rin sa ALMIGHTY HOLY FATHER of The HOLY SON JESUS CHRIST na ating fellow traveller in this land of error,harbour in this trobolous sea,chamber fill of food in the midst of them that hunger,rest of Our soul,PHYSICIAN of Our body(image of true Glorified Body),Fountain that spring up in this thirsty land.if You are abided and builded in HIM You will possess your Soul indestructible.not abiding to soriano but to Our LORD JESUS CHRIST Our LORD and SAVIOUR,LAW,COURSE,MASTER and others.if You only exist in HIM you will receive HIS Promise especially eternal Life.continue not revile those that revile you and in The WORD of GOD.i hope Blessings of GOD will be upon You. be sorrowful,pray and watch and The Goodness of GOD will be upon You.